Gift van straatkinderen

IMG_4083
Jul- 2nd

Ik zie donkere hoofden met witte liefdevolle ogen en een grote prachtige lach, hoofden van jongens die op straat hebben geleefd.

Ik mag ze 4 keer per jaar hartelijk begroeten  als ik terug ben in “het geheim van Afrika” Ethiopie nadat  ik een paar weken in Nederland ben geweest om daar voor mijn  familie te zorgen.

Elke keer voel ik en weet ik het weer.  MammaSan is opgericht om kwetsbare mensen die op deze aarde rondlopen een kans te geven op een leven dat wij als menswaardig zien. Een dak boven het hoofd, eten en drinken, onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid  en de liefde zijn volgens MammaSan ingredienten die hiervoor nodig zijn.

De bestuursleden van MammaSan zetten hun tijd, energie en middelen in, om een kleine lokale organisatie van deze ingredienten te kunnen voorzien zodat enkele straatkinderen in Hawassa in onze ogen een menswaardig bestaan krijgen.

Het bestuur van MammaSan kan dit uiteraard niet alleen realiseren. MammaSan ondersteunt de kleine lokale organisatie Concern for Streetchildren Association afgekort CSCA .Deze kleine lokale organisatie heeft in 2 jaar tijd bijna 90 kinderen van de straat gehaald. Dankzij een sociale training, huisvesting, onderwijs en een inkomens genererende activiteit hebben deze kinderen mogelijkheden gekregen voor een mooie toekomst.
CSCA verzet al het werk ter plekke en wij ondersteunen hen daar waar mogelijk vanuit Nederland of in Ethiopie. Soms geeft MammaSan donatiegeld voor een inkomens genererende activiteit en soms delen we onze  kennis met elkaar. Daarnaast is kennis, kunde en ervaring overdracht van Nederlandse en Belgische vrijwilligers een bijdrage die wij als MammaSan niet mogen, kunnen en willen onderschatten.

De vrijwilligers die aan de slag zijn gegaan bij Concern for Streetchildren Association.doen iets vanuit hun passie en vanuit hun liefde voor de medemens. Ieder op zijn/haar eigen manier. In samenwerking met de leiding en het personeel van de lokale organisatie.

Elke dag ben ik dankbaar voor de mensen waarmee ik mag samenwerken. Elke dag ben ik dankbaar voor de mogelijkheden die ik krijg om dit werk te kunnen doen. Elke dag ben ik dankbaar dat ik angsten heb overwonnen vanuit mijn liefde voor andere mensen. Elke dag ben ik dankbaar dat ik heb meegekregen dat je voor anderen mag zorgen zonder daar iets voor terug te ontvangen.

En ik heb geleerd dat donkere hoofden met witte liefdevolle ogen en een grote prachtige lach een gift is die ik met alle woorden die ik ken  niet kan omschrijven.

Sandra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>